fbpx

sekund media    tjänster / grafisk profil

Grafisk Profil som lyfter företaget

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil används varje gång ett företag vill designa eller skapa nytt material till sin grafiska kommunikation och lyfter företaget.

Den grafiska profilen innehåller allt vad ett företag behöver för att uppnå en enhetlighet i sin grafiska kommunikation. På er hemsida, marknadsföring och reklam, men även andra viktiga produkter såsom visitkort, broschyrer, brevpapper, muggar, mappar, informationsblad osv. 

Med vår grafiska profil levererar vi alltid en grafisk manual. Manualen innehåller allt från typsnitt, färgpalett, former, mönster och information. Allt detta för att hjälpa företag som senare vill vidareutveckla sin profil, så att allt material blir designat efter samma regler.

Behöver ni hjälp med Grafik?
Kontakta oss idag!

skapa en effektiv logotyp

Skapa en logotype.

En logotyp, oftast förkortat till logga eller logo är ett grafiskt varumärke, emblem eller symbol.

Dessa används vanligtvis av kommersiella företag, organisationer och även privatpersoner som marknadsföring för att skapa en omedelbar visuell igenkänning. Logotyper kan antingen var helt illustrerade eller dataanimerade, oavsett är tanken att en logga ska pryda varje skapad produkt eller tjänst av innehavaren av loggan.

När man vill varumärkesbygga är det lätt hänt att man förbiser att skapa en logotyp, den här delen är bärande i en organisations eller företags grafiska profil.

Precis som i skapandet av en hemsida bestäms färgkoder utefter regler och rättigheter, därefter bestäms det hur loggan ska placeras på utvalda användningsområden.