fbpx

sekund media    hemsidor / marknadsföring / media

BTS-iD
Webbdesign

Det här är ett företag som säljer chipmärkning till djur. När ägaren kom till oss hade han önskemål om en helt ny hemsida.

Önskemålet löd att hemsidan skulle vara modern, professionell och tydlig. Det tog vi an och gjorde precis så. Vi skapade en hemsida som speglade ägarens önskemål och även en struktur och design som är lockande och trivsam för besökaren. Ägaren ville själv skapa texter som vi sedan infogade utan några problem.

Vår grafiska designer la väldigt mycket tid på att försöka modernisera den redan befintliga sidan och även förnya bilder och material. Resultat och analyser förmedlar vi när det önskas och förfrågan om eftersom resultat är viktigt. Särskilt när man vill varumärkesbygga och locka mer trafik till hemsidan.

Vi tycker det är väldigt spännande att vara delaktiga i den här branschen och håller god kontakt med ägaren.